Hasta Yatağı Tamiri

Hastane yatakları

Hasta Yatağı Tamiri

Hasta yatakları hastanelerin sürekli sirkülasyon halinde olması sebebi ile sürekli kullanılan bir eşya olduğu için oldukça önemli bir hal taşımakta ve görevini devam ettirebilmesi için hasta yatağı tamiri sürecinin kısa sürmesi gerekmektedir. Hasta yatağının, normal evde kullanılan yataklara nazaran kullanımını gerektiren faktörler bulunmaktadır. Bu sebeple hasta yatağı normal evde kullanılan yataklarla kıyaslandığında birden fazla özelliği de barındırır. Bu özelliği barındırmasının sebebi ise hastaların ameliyat sonrası ya da bazı tedavi aşamalarında hasta yatağına sürekli bağımlı kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda hasta yatakları uzun süre kullanılabildiği için hastanın rahat etmesi, ya da hastanın hareket etmesinde sağlık personellerinin işlerini kolayca halletmesi ve hastaya zarar vermeden rahat hareket edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca hasta yataklarının elektronik donanımlı olması da hastanın kendini uygun pozisyona getirebilmesine ve hasta ile ilgilenen hastane görevlilerinin işi kolaylaştırmada bir başka faktör olarak gösterilebilir.

Hasta Yatağı Nedir?

Hasta yatağı, hastanelerde ya da evlerde hasta kişinin geçirdiği rahatsızlık sebebi ile hareket halinin kısıtlanması faktörü de düşünülerek hastanın uzun süre boyunca yatma eylemi gerçekleştireceği, bu bağlamda bu eylemi gerçekleştirirken rahat etmesi sağlanarak teknolojik olarak da donanımlı hale getirilmiş yataklardır. Hasta kişinin hareket hali geçirdiği rahatsızlık ile azaldığı noktada yatağın elektronik donanımı sayesinde yataktaki pozisyonunu bir kumanda yardımı ile ayarlaması bu yatakların nimetleri arasında görülmektedir. Bu durumla beraber ameliyattan çıkmış bir hastanın normal bir yatak yerine hasta yatağı olarak adlandırılan bu yataklarda yatarak ameliyat sonrasında bir nebze de olsa kendini rahat hissedeceği muhakkaktır.  Hareket halinin daha az kısıtlanması olanak sağlayarak hasta bir bölgesinde ağrı hissettiğinde ya da hastanın hareket etmesi gereken durumlarda bu yataklar sayesinde ameliyatlı noktasının daha az kasılarak bu tür işlemleri gerçekleştirebilmesi de hasta yatağı faydaları arasında önemli bir yer almaktadır. Ayrıca bu yataklar hasta ile ilgilenen hastane personellerinin ya da hasta yakınlarının rahat hareket etmesine olanak sağlamaktadır.

Tüm bunlar düşünüldüğünde hasta yatakları yatakta vakit geçirecek kişilerin hayatlarını kolaylaştıran bir faktördür. Bu nedenle hasta yatağı tamiri hizmetine de önem vermek gerekiyor.

Hasta Yatağını Kimler Kullanır?

Hasta yatağı normal evlerde kullanılan yataklardan farklı olarak genel kullanım alanları hastanelerdir. Bununla beraber bazı hastaların yatakta yatmak zorunda olduğu durumlarda ise evlerde de kullanılmaktadır. Hasta yatağı genele bakıldığında hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde ve ameliyat sonrası hastanede bir süre kalmasına karar verilmiş olan hastalar için ayrılan hasta odalarında ve tedavi süreci hastanelerde devam etmekte olan hastalar için ayrılmış yataklı servislerde de sürekli kullanılmaktadır. Evlerde kullanılan hasta yatakları düşünüldüğünde hastanın evlerde kullanılan yataklarda yatmasındansa hastanın rahat edebilmesi ve hastaya bakan kişinin hastanın bakımı kolaylıkla yapabilmesi için hasta yatakları evlerde de kullanılmaktadır. Hasta yatakları bahsedilen servislerin yanı sıra diğer servislerde kullanılmaktadır. Bu yataklar ihtiyaca göre çeşitlilik göstermektedir.

Hasta Yatağı Neden Tercih Edilir?

Hasta yatağı hastanelerde tercih edilmesi hastayı rahatlatmak, ameliyat sonrası hastanın yatakta hareket halinde yemek yemesi için duruşunu değiştirmek amacı ile son derece işlevseldir. Bununla birlikte hasta yatakları hasta bakıcılarının da işleri kolaylaştıran son derece işlevsel yatak modelleridir. Hasta yatağının bu faktör ile tercih edilmesinin yanı sıra hasta yatakları sürekli kullanıldığından yıpranma gösterebilmekte ve anatomik yapısı bozulabilmektedir. Bu nedenle hasta yataklarını eski işlevlerine kavuşturma aşamasında Hasta yatağı tamiri önemli bir eylem olarak görülmektedir.

Hasta Yatağı Tamir Aşaması Nasıldır?

Hasta yatağı tamiri hasta yatağının bozulan, işlevini yitiren bölgesine göre yapılacak işlem değişkenlik göstermektedir. Öncelikle hasta yatağını tamir etme işlemini gerçekleştirmek için bozulan bölgenin bilinmesi gerekir. Çünkü bozulan bölge hasta yatağının başka bir bölümünün işlevini yitirmesini de etkileyebilir. Daha sonra ise bozulan bölge hastanede bulunan biyomedikal teknikerleri tarafından tamir edilerek yatağın eski haline, işlevine dönmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra ise hasta yatağının mutlaka denenmesi gerekir. İşlevini sağladığı görüldüğü takdirde tekrar kullanıma sunulmalıdır. Kısacası hasta yatağı tamiri aşaması sorunu bul, sorunu çöz ve test et aşamalarından geçirilerek sonlandırılabilir.

Sağlık için hasta yatakları

Sağlık için hasta yatakları

Hasta yatağı Tamirinin Önemi Nedir?

Hasta yatakları bozularak işlevini yitirdiği durumlarda arıza tespiti yapılarak tamir edilmektedir. Daha sonra ise testten geçirilmektedir. Tamirden sonra test aşaması çok önemlidir. Çünkü hasta yatakları test edilmediği takdirde sorunlu bir kısmı kaldıysa hasta düşebilir ya da başka bir açıdan yataktan dolayı hastaya zarar gelebilir. Test aşamasının önemli olduğunu gösteren bir noktada elektrikli hasta yataklarının oldukça dikkat gerektirmesidir. Elektrikli hasta yatakları tamir edildikten sora öncelikle elektrik kaçırdığı bir yer olup olmadığı test edilmeli daha sonra ise elektrik aksamının işlevini yerine getirip getirmediği test edilerek kullanıma sunulmalıdır.

Hastanın Yatakta Geçireceği Süre Ne Kadardır?

Hasta kişinin rahatsızlık durumuna göre hastane personeli hastanın yatakta geçireceği süreyi hesaba katarak elektrikli ya da normal hasta yatağına yatırılmasına karar vermelidir. Bu durumda hastanın geçirdiği rahatsızlığa göre uzun süre yatakta kalması gerektiğinde elektrikli hasta yatağına, daha kısa süre kalması gerektiğinde ise normal hasta yatağına yatırılmalıdır.

Hasta Yatağı Alırken Önemli Faktörler Nelerdir?

Hasta yatağı alırken öncelikle hastanın geçirdiği rahatsızlık hesaba katılmalıdır. Daha sonra ise hastanın yatakta geçireceği sürede önemlidir. Bu iki faktör hasta yatağı seçiminde dikkat edilmesi gereken aşamalardır. Daha sonra ise yatağın hasta uygun boyutta olması, kaliteli olması, işlevsel olması ve tabii ki maddi boyutu hasta yatağı alırken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir.

Evde Kullanılacak Hasta Yatağı Seçimi

Rahatsızlık geçirmiş ve hareketi kısıtlanmış hastalar için evde kullanılacak bir hasta yatağı düşünüldüğünde hastane kullanıma göre daha spesifik kullanımı olacağı için öncelikle seçilecek hasta yatağı hastanın boyuna ve kilosuna göre seçim yapılmalıdır. Daha sonra seçimi etkileyecek faktörlerden biri de hastanın yatağa rahat girip çıkmasıdır. Bu bağlamda evde kullanılacak hasta yatağı seçiminde hastanın yatakta geçireceği süre de önemlidir. Hasta yatakta uzun süre geçirecek elektrikli ve daha donanımlı bir hasta yatağı seçimi yapılırken, hastanın yatakta geçireceği süre daha az ise normal bir hasta yatağı seçimi ile beraber çok donanımlı olmasına gerek duyulmayan hasta yatakları seçilmelidir. Tüm bunlar düşünüldüğünde evde hasta yatağını kullanacak hasta için en doğru karar verilmiş olacaktır.

Hasta Yatağı Kumanda Tamiri

İnsanların yaşlılıkla ya da ani bir kaza sonucu birtakım hastalıklar yaşaması ve yatağa bağımlı hale gelmesi muhtemel bir durumdur. Bu durumda büyük bir ihtiyaç haline gelen hasta yatakları hastalar için de hasta bakımı ile ilgilenen kişiler için de çok büyük kolaylık sağlamaktadır. Hasta yatağı kullanımı hastanın hastalık durumuna uygun şekilde kullanıldığında sağladığı kolaylıktan en verimli şekilde faydalanmak mümkün olabilecektir. Çok farklı hastalıklar için çok farklı şekillerde tasarlanan hasta yatakları bulunmaktadır. Hastanın her durumu düşünülerek üretimi yapılan hasta çeşitleri arasında tuvaletli hasta yatakları asansörlü hasta yatakları havalı hasta yatakları kumandalı hasta yatakları ve diğer çeşitleri bulunmaktadır. Hasta için yatak alınırken kullanımda kolaylık sağlayan hasta yataklarının alımı hastanın durumu için önemli bir noktadır. Bu noktada hasta kadar hasta yakınları ve bakıcı da kolaylık yaşayabilecektir.

En Uygun Kullanımlar İçin En Uygun Yatak Çeşitleri

İnsan yaşamında en zorlu süreçlerden olan hastalık döneminde hasta ve hasta yakınları sıkıntılı bir dönem geçirmekte hem maddi hem de manevi olarak yorulmaktadırlar. Bu süreci biraz daha kolay hale getirmek konusunda hasta yatakları yardımcı kullanım ürünleridir. Hasta yataklarının kullanımı sırasında yaşanan sorunlarla ilgili satış noktalarından gerekli destek alınabilmektedir. Kumandalı hasta yataklarının kumandasında ya da diğer kısımlarında çıkan arızalar en kısa zamanda çözülebilmektedir. Hasta yatağı kumanda tamiri konusunda işinde uzman servis personelleri en sağlıklı bakım ve onarım işlerini yapmaktadır. Yatak kullanımının en sağlıklı şekilde sürdürülmesinde doğru kullanım ve sağlıklı bir bakım hizmeti önemli bir yer tutmaktadır. Yatak kullanımı konusunda da diğer konularda gerekli bilgi ve destek hasta yatağının temin edildiği satış noktalarından alınabilmektedir. Hastalık durumunda hasta için büyük bir gereklilik haline gelen hasta yataklarının sağlıklı kullanımları için kullanım konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

Sağlıklı ve Kaliteli Kullanım

Yatakların sağlıklı kullanımı için diğer önemli nokta da yatağın temizliğinin aksatılmaması ve düzenli olarak yapılmasıdır. Ara dönemlerde mümkün olursa hastanın yataktan kaldırılıp yatağın havalandırılması ve sık sık örtülerin değiştirilmesi önemli noktalardır. Hastanın da hasta yakınlarının da sağlığı için bu noktalara dikkat etmek gereklidir. Hasta bakımında hastanın kullanması gerekli olan ilaçları düzenli olarak kullanması beslenmesine dikkat edilmesi ve temizliğinin özenli bir şekilde yapılaması gereklidir. Bu şekilde hasta hastalığından dolayı yaşadığı zorluk ve sıkıntıları biraz daha rahat atlatabilecektir. Zorlu süreçte psikolojik olarak ta yorulan hastalara manevi anlamda destek olmak yalnız olmadığını ve sevildiğini hissettirmekte çok iyi gelecektir. Maddi ve manevi olarak desteklenen hastalar vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği hasta yataklarında rahat ve konforlu olabileceklerdir. Yatak kullanımı sırasında genellikle de kumandalı yataklarda kumandanın sık sık yere düşmesi gibi durumlar yüzünden bozulmalar yaşanabilmektedir. Hasta yatağı kumanda tamiri hizmeti en uygun fiyatlarla satış alanları tarafından yapılmaktadır.

Hasta Yataklarında Konfor ve Kalite

Hasta yatakları hizmeti veren satış alanlarında yatak alımı yatak kiralanması yatak tamiri gibi gerekli olan her işlem yapılmaktadır. Hastalar için kullanımı çok önemli ve gerekli olan yataklar istenildiği şekilde yerinden temin edilebilmektedir. Kısa bir süre yatması gereken hastalar için hasta yatağı kiralama işlemi en doğru işlem olacaktır. Bu yöntemle sadece kullanıldığı süre bedelini ödeyerek hastanın sağlığına kavuşmasına destek verilmiş olacak sonrasında da hasta yatağı geri iade edilebilecektir. Uzun süre kullanım sonrası ya da yanlış kullanım sonucu arızalanan yataklar için kısa sürede gerekli tamir işi yapılmakta ve yatak yeniden en iyi şekilde kullanılabilmektedir. Özellikle sürekli kullanılması yüzünden zarar gören kumandaların tamiri kolaylıkla yapılabilmektedir. Hasta yatağı kumanda tamiri işinde uzman kişiler tarafından kısa sürede kolaylıkla yapılabilmektedir. Kumanda kullanımı ile yatağın baş kısmının ayak kısmının kaldırılması ve hastanın bu şekilde istediği pozisyonu alması sağlanmaktadır. Hasta kendi kullanabilecek durumda ise kendisi de kendi başını ya da aylarını kumanda yardımı ile kaldırabilmektedir. Kumandalı hasta yataklarının sağladığı konfor   hastanın rahat etmesi ve pozisyon değiştirmesinde etkili bir yöntemdir. Hastalıklarda zorluk yaşatan bir konu hastanın hareket ettirilmesi olabilir. Felçli hastalarda yatırmak kaldırmak çevirmek zorluk yaratacaktır. Hastanın hareket etmiş gibi hissetmesi için elektrikli şişme yataklarda kullanılabilir bir seçenektir. Elektrikli şişme yataklar bir tarafı şişerken diğer tarafı inerek hastanın hareket etmesini sağlamaktadır.

Kumandalı Hasta Yataklarında Sağlıklı ve Kolay Kullanım

Çeşitli hasta yatakları seçenekleri arasından hastanın durumuna uygun olarak seçilen yataklar hastanın sağlığı konforu için oldukça önemlidir. Doğru kullanım hastanın rahatını sağlarken sağlığında da olumlu etkiler yaratmaktadır. Kumandalı yataklar da kullanımda kolaylık sağlayan hastanın kendi kendine de istediği gibi ayarlayabileceği özellikte bir yataktır. Bozulduğunda yapımı ilgili çalışma organları tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. Hasta yatağı kumanda tamiri de aynı şekilde kısa zamanda özenle yapılıp kullanıma sunulmaktadır. Hastanın rahat etmesi için ve daha ileri arızalar çıkarmaması için hasta yataklarında ki arızaların kısa sürede giderilmesi gerekmektedir. Arızalı yatakların o şekilde kullanılmasına devam etmek hasta sağlığı içinde bakım konusunda da tehlikeli olabilmektedir. Bunları göz ardı etmeden yatakların arızalanması durumunda küçükte olsa arızanın giderilmesi konusunda hassas davranmak gereklidir. Hasta yataklarının kullanımı her hasta için kolaylık ve rahatlık sağlarken kolay temizlenir kumaşlarla yapılması da temizleme konusunda yardımcı olmaktadır.

Hastalarda Genel İhtiyaç Ürünü

Her hastanın ihtiyacı olan hasta yataklarında hastaların konforlu bir hastalık dönemi geçirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaca hizmet eden özellikler hastanın yattığı süre boyunca rahat olmasını ve yataktan kaynaklı bir sorun yaşamamasını sağlamaktadır. Uzun bir süre yatması gereken hastalarda yatak yarası olarak bilinen yaraların oluşmasını önlemek maksadı ile havalı hasta yataklarının kullanımı sıklıkla yapılmaktadır. Yatak yarasını önlemekte etkili olan havalı hasta yatakları kullanımda etkin ve yaralıdır. Diğer yatak çeşitleri ile de farklı sorunlar yaşayan hastaların ihtiyaçlarına cevap bulunabilmektedir. Sağlıklı ürünlerle en sağlıklı şekilde kullanılmak üzere üretimi yapılan yataklar en kolay en sağlıklı kullanımı gerçekleştirmektedir. Hiç kimsenin ihtiyaç duymaması temenni edilir fakat hastalık beklenmedik zamanlarda ya da ilerleyen yaşlarda kaçınılmaz bir durumdur. Her koşulda en sağlıklı kullanım için en kaliteli yatak çeşitleri hastaların ve hasta yakınlarının yardımcısı olur. Her yaşta her durumda hastalıktan korunma için gerekli tedbirlerin alınması buna rağmen de yaşanılan hastalıklarda sabırlı ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Duru Hasta Yatakları firması hasta yatağı tamiri, kumanda ve motor tamiri yapan ve her tür hasta karyolası için yedek parça temin eden bir firmadır. Firmamızda hasta yatağı kiralama hizmeti de verilmektedir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Hemen Arayın